LinkedIn

Lista rzeczy, które warto negocjować przy zwolnieniu

30.03.2020

Lista rzeczy, które warto negocjować przy zwolnieniu

Kiedy słyszysz od pracodawcy

bardzo mi przykro, ale z powodu koronawirusa jesteśmy zmuszeni zredukować zatrudnienie i musimy się z Tobą rozstać…

Bądź na to gotowy! Przemyśl co możesz zrobić w takiej sytuacji i o co możesz poprosić pracodawcę w momencie odejścia z firmy.

Część rzeczy z listy poniżej w większym czy mniejszym stopniu pozostanie kosztem dla pracodawcy mimo twojego odejścia.  Takie koszty pracodawcy jak leasing auta, długoterminowe umowy medyczne czy ubezpieczeniowe wymagają czasu, aby móc je rozwiązać, a dla Ciebie mogą stanowić nieocenioną pomoc.

Jednak pamiętaj, że pracodawca nie musi nic zrobić więcej niż zobowiązuje go prawo. Wierzę również, że dla większości pracodawców zwolnienia spowodowane koronawirusem są obarczone ogromnym stresem i nie są łatwą decyzją. Stres ten wynika z obawy o przyszłość firmy, ale również z odpowiedzialności za swoich pracowników, zarówno tych z którymi musi się rozstać jak i tych którzy pozostaną, aby ratować biznes.

Zapytaj,

czy istnieje możliwość zamiast zwolnienia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy np. na ½ etatu.

Być może warto zaproponować pracodawcy obniżenie własnego wynagrodzenia na czas pandemii.

Sprawdź,

czy istnieje możliwość współpracy z pracodawcą na zasadach B2B, aby poprowadzić jakiś projekt.

Porozmawiaj z pracodawcą, czy zgodzi się na zwolnienie Ciebie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy.

Koniecznie zapytaj,

czy istnieje możliwość skorzystania z programu outplacementu (jego koszt wynosi mniej więcej wysokość miesięcznego wynagrodzenia).

Poproś o

dodatkowe wynagrodzenie ponad minimum odprawy (argumentując liczbą lat pracy w firmie i projektami zakończonymi sukcesem).

Koniecznie zapytaj o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Warto porozmawiać o ubezpieczeniu i/lub opiece medycznej (koszt pakietu dla pracodawcy ze względu na skalę może być znacząco niższy niż dla klienta indywidualnego i być może pracodawca zgodzi się ten pakiet przedłużyć) czy ubezpieczeniu grupowym na życie.

Zadbaj o

wypłatę bonusa za rok poprzedni pro rata.

Być może pracodawca wyrazi zgodę na użytkowanie auta służbowego w okresie wypowiedzenia (bardzo przydatne – szczególnie dla wyjazdów na rozmowy kwalifikacyjne). Być może korzystniej będzie dla Ciebie i pracodawcy, abyś wykupił lub przejął leasing auta.

  1. Rozważ przejęcie od Twojego pracodawcy (na preferencyjnych warunkach) laptopa i telefonu komórkowego tak niezbędnych do poszukiwania pracy.
  2. Poproś o modyfikacje zasad wykorzystania opcji na akcje np. pokrycie kosztów administracyjnych przez firmę.
  3. Sprawdź, czy jest możliwe opłacenie twojej relokacji (przeprowadzki) jeśli taka jest konieczna lub kiedy przeprowadziłeś się z innego miasta, bo takie było oczekiwanie pracodawcy, a teraz zmuszony jesteś powrócić ponownie do rodzinnego miasta.
  4. Warto zapytać o przygotowanie przez pracodawcę referencji (na piśmie) i na LinkedIn. Poproś również o wszelkie dyplomy, certyfikaty, uprawnienia i inne dowody, że jesteś cenionym i wartościowym pracownikiem.
  5. Pani Monika Ćwikła z  Permanent Placement Consultant, HR Specialist, Headhunter w FlexHR proponuje bardzo dobre pytanie. Czy były już pracodawca poleci nas swoim klientom, partnerom biznesowym, prospektom może to zrobić mailowo lub telefonicznie. Warto zrobić follow up takiej deklaracji :)

Masz swoje pomysły? Napisz do mnie – uzupełnimy tę listę razem.

Moi drodzy, szanujmy pracę i naszych pracodawców. Pracodawco szanuj pracowników tych, którzy czasem najpierw usypiali dzieci, a potem siadali do komputerów, żeby przygotować raporty, zestawienia, czy potrzebne na rano analizy.

Być może zamiast czekać z obawą na wyrok warto żebyśmy jako pracownicy aktywnie pomyśleli co wspólnie możemy zrobić, aby uratować naszą firmę. Być może jesteśmy gotowi wszyscy solidarnie zrezygnować z części wynagrodzenia, pójść na urlop bezpłatny lub przesunąć na późniejszy okres wypłatę naszych premii, żeby poprawić płynność finansową firmy.

Możemy też myśleć tylko o sobie „bo mi się należy” (i tak – to prawda, że to Ci się należy) i rozliczyć pracodawcę tak, jak być może Ciebie rozliczano nie licząc się z Twoimi potrzebami czy brakiem należnego szacunku. Jednak tylko dzięki wzniesieniu się na poziom ponad osobisty możemy przetrwać wszyscy razem, inaczej „zginiemy”.

Czasami, szczególnie w takich właśnie trudnych momentach, doskonale jak pod mikroskopem widać jaką naprawdę mamy kulturę organizacyjną, nie na poziomie haseł i deklaracji, ale konkretnych działań.

Drogi Pracodawco, dziś dostajesz prawdziwy test. Jeśli dbałeś autentycznie o Twoich ludzi, jeśli budowałeś kulturę Twojej organizacji w oparciu o prawdziwe wartości, dziś jestem przekonany oni zrobią wszystko by zadbać o Ciebie i Twoją firmę. Jeśli ludzie byli tylko pozycją w Excelu może być krucho …

Dziś wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji i tylko od nas zależy jak przez to przejdziemy.

Być może w kryzysie bardziej pomogą Pracodawcy, może bardziej Pracownicy, w jedno tylko nie wierzę, że pomoże nam Państwo.

Chcesz chwilę porozmawiać na temat twoich poszukiwań pracy

Umów się na spotkanie

Z ogromną życzliwością dla Was wszystkich!

Ernest