LinkedIn

Executive

dla mocno zapracowanych

Executive

To propozycja dla osób na najwyższych stanowiskach i naprawdę mocno zapracowanych. Jeśli np. po wielu latach w roli expata chcesz wrócić do Polski, nie masz relacji i nie znasz obecnego rynku pracy, ta propozycja może być interesująca dla Ciebie. Ty dalej pracujesz a Ja szukam aktywnie ciekawej propozycji zgodnej z Twoimi kompetencjami i aspiracjami. To dzięki takiemu wariantowi unikniesz upokarzających i nieskutecznych próśb o kontakt oraz frustrujących rozmów z niekompetentnymi osobami.

Chcę poznać szczegóły

Propozycja zawiera w sobie dwa główne obszary współpracy.

1. Fundament - w skład, którego wchodzą:

  • Executive Summary,
  • Wygrywające CV.

Przygotowane w ramach behawioralnych kryteriów wyboru rekruterów oraz zgodne systemami ATS.

 • Optymalizacja Twojego profilu na LinkedIn.
 • Doskonały trening rozmowy rekrutacyjnej.
 • Top of Mind. Uzgodnimy i podejmiemy w Twoim mieniu działania zmierzające do zbudowania Twojej marki osobistej (działania na IN oraz PR: Ty powinieneś być pierwszym wyborem dla Headhunterów oraz pracodawców na Twojej pozycji zawodowej).
 • Roczna nielimitowana liczba kontaktów. W każdym momencie będę Ci towarzyszył i wspierał w ramach Twoich poszukiwań.

2. Aktywne poszukiwanie Pracodawców:

 • Przygotowanie strategii komunikacji do Headhunterów. Kontakt z wyselekcjonowaną grupą od 400 do 800 osób w Polsce oraz czterokrotne próby nawiązania kontaktu.
 • Przygotowanie strategii komunikacji do potencjalnych pracodawców. Zbudowanie indywidualnej bazy decydentów po stronie pracodawców na terenie Polski od 400 do 3 200 osób.
 • Wyselekcjonowanie i przygotowanie indywidualnej bazy 800 – 3200 pracodawców w Twoim segmencie rynku na terenie EU oraz czterokrotna próba nawiązania kontaktu.
 • Przygotowanie strategii komunikacji do Headhunterów zagranicznych 2-5 tys. wyselekcjonowanych osób (ok 10-15 % rekrutacji Kadry Zarządzającej prowadzona na terenie Polski realizowana jest przez zachodnie firmy rekrutacyjne często z pominięciem lokalnych przedstawicielstw).
 • Przygotowanie strategii komunikacji do funduszy inwestycyjnych w Polsce od 150 do 300 osób w tym dwie próby nawiązania kontaktu.
 • Przygotowanie strategii komunikacji do funduszy inwestycyjnych w EU od 400 do 1200 osób, w tym dwie próby nawiązania kontaktu.
 • Pozyskanie na Twoim profilu LinkedIn około 300 bezpośrednich kontaktów do HH w Polsce oraz około 500 HH z EU prowadzących projekty rekrutacyjne na stanowiska Executive w Twojej branży.
 • Zamieszczenie rekomendacji na profilu konsultanta (ok 25 tys. osób)

Po naszej stronie jest skontaktowanie się z ponad 14 tys. wyselekcjonowanych osób i około 50 000 prób nawiązania kontaktów.

Czy to działa?

Tak, bo skala działań ma ogromne znaczenie. Wie o tym każdy szef sprzedaży. Tak dużą liczbę działań musimy jednak realizować w mądry sposób, aby skala nie dawała poczucia, że jesteś desperatem czy spamerem. Pomimo ogromnej skali naszej aktywności, dzięki personalizacji komunikacji będziesz postrzegany jako cenny kandydat o unikalnych kompetencjach.

O skuteczności poszukiwania pracy decydują 3 czynniki

  1. Jakość działań.
   Jakie masz dokumenty aplikacyjne? Jaki jest Twój profil na IN? Jak prowadzisz rozmowę rekrutacyjną?
  2. Kierunek działań.
   Czy kontaktujesz się z właściwymi osobami?
  3. Liczba działań.
   Tu liczy się aktywność. Pamiętaj, że pracodawca szuka przez chwilę, a Ty
   musisz znaleźć się we właściwym miejscu i czasie.

W tym wariancie biorę na siebie maksymalny ciężar poszukiwania pracy. To po mojej stronie jest docieranie do ukrytych ofert pracy. Maksymalizuję wszystkie dostępne i znane mi środki abyś otrzymał jak najwięcej ciekawych ofert adekwatnych do Twoich ambicji oraz kompetencji. Nasze poszukiwania nie muszą ograniczać się jedynie do naszego lokalnego rynku, mogą sięgać praktycznie całego świata.

To jednak nie oznacza, że Ty nic nie robisz. Po Twoje stronie będzie współpraca przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, treningu rozmowy rekrutacyjnej, odbywanie spotkań rekrutacyjnych oraz prowadzenie korespondencji z grupą zainteresowanych pracodawców
lub headhunterów.

Aktywny czas trwania programu po naszej stronie 1 rok
W tym okresie będziesz miał nieograniczoną liczbę kontaktów w ramach potrzebnych konsultacji.

Wartość tego pakietu stanowi równowartość dwóch miesięcznych Twoich wynagrodzeń brutto.
Średnio powinieneś liczyć się z inwestycją między 60 a 200 tys. PLN.
Płatność jest podzielona na 3 równe części

1. I część płatna w momencie rozpoczęcia współpracy
2. II część płatna w raz z pierwszym Twoim wynagrodzeniem.
3. III część płatna w raz z drugim Twoim wynagrodzeniem.

Dzielone ryzyko.

Ponieważ mam świadomość, że ten pakiet stanowi dużą inwestycję jestem gotowy podzielić się z Tobą ryzykiem. Dlatego podpisujemy umowę na rok i jeśli w tym czasie nie otrzymasz pracy nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów ponad pierwszą część przedpłaty. Ja zaś patrząc na ilość środków i czasu jaki muszę przeznaczyć w ciągu roku bez pozostałych dwóch części wynagrodzenia pracuję poniżej progu mojej opłacalności. W ten sposób tylko Twój sukces w znalezieniu pracy jest moim sukcesem.

Kolejny krok należy do Ciebie.
Chcesz poznać szczegóły jak może ten wariant wyglądać w Twoim przypadku kliknij w kalendarz i umów się na rozmowę.
Czekam na Ciebie
Ernest