LinkedIn

3 najczęściej poszukiwane umiejętności managerskie sprawdzane podczas rekrutacji?

Sprawdź jakich umiejętności poszukują pracodawcy podczas rekrutacji?

07.05.2023

Umiejętności managerskie

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że kluczowe umiejętności to takie, które wspierają firmę w jej rozwoju. Konsekwencją tego podejścia jest pierwsza umiejętność wpływania na bottomline.

Skoro zdecydowana większość firm koncentruje swoje wysiłki na osiąganiu możliwie najwyższej rentowności, to kreuje nam to pierwszą kluczową umiejętność.

 

1.    Umiejętność wpływania na wynik finansowy, który możemy pokazać na dwa sposoby.

Pierwszy, to kreowanie większych przychodów, pozyskiwanie większej liczby klientów, zwiększanie udziałów w rynku oraz zwiększanie marży.

Drugi, to obniżanie kosztów, poprzez np. negocjowanie niższych cen dla produktów i/lub serwisów.

 

Pozostałe dwie umiejętności są pochodną i pośrednio wpływaj właśnie na bottomline. Są w pewnym sensie doszczegółowieniem tej pierwszej super umiejętności.

 

2.    Umiejętność procesowego i systemowego myślenia, to druga z tych umiejętności, którą chciałbym podkreślić.

Kluczowe jest, aby widzieć organizację jako cały ekosystem. Kiedy widzisz problem nie biegniesz jedynie z gaśnicą gasić pożar. Potrafisz natomiast dokonać analizy zaistniałej sytuacji i wdrażać rozwiązania zabezpieczające firmę przed kolejnymi analogicznymi niepożądanymi zdarzeniami w przyszłości. Podobnie w przypadku, kiedy widzisz szczególnie korzystne zjawiska. Czy potrafisz budować mechanizmy, reguły, zasady postępowania dla całego zespołu lub całej organizacji, jeśli przynoszą one pozytywne rezultaty. To podejście pokazuje na ile porządkujesz świat w okół siebie, a tym samym budujesz efektywność organizacyjną, która  przekłada się na wynik finansowy. W tym punkcie warto również zwrócić uwagę na wdrażanie automatyzacji, wszelkiego rodzaju usprawnień (continuous improvement) czy zwiększanie produktywności.

 

3.    Trzecią najważniejszą umiejętnością jest zarządzanie zespołem.

Każdy manager swoje wyniki osiąga poprzez pracę swojego zespołu. To manager ma największy wpływ na zaangażowanie, motywację, czy kreatywne poszukiwanie rozwiązań. To manager poprzez m.in. wyznaczenie celów, rozliczanie zadań, rozwój kompetencji wpływa na osiągane wyniki. Podobnie jak w przypadku powyższych dwóch umiejętność finalnie wpływa na zyskowność całej firmy. 

 

Te trzy, z mojej perspektywy, kluczowe i bardzo ważne umiejętności są jednak generyczne. Dlatego zawsze wartościowe będzie przeanalizowanie jakie konkretne umiejętności są kluczowe na stanowisku o jakie się ubiegasz. Co więcej nie wystarczy, że powiesz jestem skutecznym nastawionym na cel i zadanie managerem. Ja musze jeszcze zobaczyć dowody, że twoje słowa mają pokrycie w konkretnych mierzalnych efektach.

Często kandydaci mają tendencję do czynienia skrótów myślowych wynikających z naszej wiedzy. Jeśli robiłem „TO”, to oczywistym jest, że potrafię robić „TO” i „TO”. Takie jednak założenia radykalnie obniżają zarówno efektywność twojego CV jak i profilu LinkedIN.

Zasady rekrutacji

Spójrz przez chwilę jak ten proces wygląda od strony behawioralnej. Osobą, która zazwyczaj odpowiada za wstępną selekcję aplikacji jest osobą na początku swojej drogi w dziale HR, a jej wiedza jest skrajnie niewielka w porównaniu z twoją. Czyli osoba, która ma mgliste pojęcie o tym czym się zajmujesz, podejmuje decyzję czy zostaniesz zaproszony do grona 10-15 szczęściarzy, którzy będą mieli szansę zaprezentować się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Te młode osoby mają do pomocy głównie kartkę z opisem profilu idealnego kandydata, a tam znajdują się opisane kluczowe kompetencje, czy jak wolisz umiejętności. Jeśli rekruter nie zobaczy wprost tych kompetencji zaprezentowanych w CV twoje szanse na rozmowę rekrutacyjną radykalnie spadają. Analogiczny proces odbywa się w przypadku firm korzystających z systemów ATS. Co więcej, jeśli sądzisz, że masz dobry profil na IN, ale nigdy nie dokonałeś analizy kluczowych umiejętności, radykalnie pomniejszasz szanse na bycie wyszukanym.

 

Zatem jeśli wysyłasz swoje CV, ale nie jesteś zapraszany na rozmowę rekrutacyjną to oznacza, że nie działa Twoje CV. A jeśli tak jest zastanów się czy warto wysyłać je dalej budując niekoniecznie obraz jakiego się spodziewasz.

Więcej o tym jak długo szuka się pracy na stanowiska managerskie opowiadam na moim kanale Youtube.

Pozdrawiam serdecznie

Ernest

 

 

 

Bezpłatna porada