Jak rozkochać w sobie pracodawcę?

Co to znaczy być doskonałym kandydatem w procesie poszukiwania pracy?

Poszukiwanie pracy jest procesem sprzedażowym.

Mówiąc w dużym uproszczeniu, aby doszło do podpisania umowy o pracę muszą spełnić się 2 kluczowe okoliczności:

Po pierwsze, musi zaistnieć potrzeba – w tym przypadku pracodawca ma potrzebę zatrudnienia osoby na określone stanowisko z określonymi kompetencjami i doświadczeniem w ramach dostępnego budżetu.

Po drugie, musi pojawić się osoba, która tę potrzebę zaspokoi, czyli posiada wymagane kompetencje doświadczenie i zgodzi się je świadczyć w ramach określonego wynagrodzenia…

LinkedIn